e
sv

Sağlık Sektöründe Girişimcilik

29 Haziran 2021 13:16

Günümüz Türkiye ekonomisinin son yirmi yıl içersinde iktisadi büyüme oranı dünya ortalamalarının biraz üzerinde gerçekleşmiş ve bu büyüme sonucunda da Türkiye’de birçok sektörün büyümesine doğal olarak yol açmıştır. Sektörlerdeki bu büyüme aslında sanayi, hizmet ve tarım sektörleri çerçevesinde olmuş özellikle de hizmet sektörü altında birçok sektör (turizm, eğitim, sağlık gibi) büyümüştür.

Bu sektörlerden bir tanesi olan sağlık sektörüdür. Sağlık sektörü çarpan katsayısı yüksek olan sektörlerden bir tanesidir. Sağlık sektörü ile iktisadi büyüme arasında bu anlamda çift yönlü ve pozitif nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Sağlık sektörünün büyümesi hem kamu hem de özel sektör tarafında gerçekleşmiştir. Burada kamu kesimi özellikle sağlık sektörü içinde otonom yatırımlar yapmıştır. Bu otonom yatırımlar üzerinden özel kesim uyarılmış ve daha sonra da özel kesim yatırımlara yönelmiştir.

Aslında kamu sektörü ve özel kesim birlikte sağlık sektörünü büyütmüşlerdir. İşte tam burada devreye özel sektörde girişimcilik devreye girmektedir. Özel kesim içerisinde hem ödenmiş sermayesi yüksek firmalar hem de küçük firmalar yer almakta bu da sektörde çeşitliliği artırmakta ve gelirin tabana yayılmasını sağlamaktadır.

Tabi ki buradaki diğer önemli konuda sektörün arz ve talebi arasındaki dengedir. Arz tarafını kamu kesimi ve özel kesim oluşturur iken talep tarafını hem yurtiçi hem de yurtdışı talep meydana getirmektedir. Bütün bu değişkenler bir araya geldiğinde sektördeki arz ve talep dengesini oluşturmaktadır. Burada nüfus miktarı ile büyüme oranı arasında sadece ilişki kurmak yanlış olacaktır. O neden ile talebin arkasındaki yapı ile arzın arkasındaki yapı ayrıntılı olarak analiz edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki faktörlerin hepsi ile sağlık sektörü büyümekte ve aynı zamanda da pazar payı artmaktadır. Bunun sonucunda da bir harcama meydana gelmekte karşılığında da bir gelir oluşmaktadır. Bu gelirin artması girişimcilerin sağlık sektöründeki yatırım talep miktarını artırmakta ve girişimcilik düzeyi yükselmektedir. Girişimci sayısının yaptığı yatırım miktarının artması ile birlikte sektörde hizmetler daha çok çeşitlenmekte ve doğal olarak da arzı daha çok arttırmaktadır.

Burada sorulması gereken soru “sağlık sektöründe talep mi arzı artırmaktadır ya da arz mı talebi artırmaktadır”. Bu sorunun cevabı yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı her ikisinin de birbiri ile karşılıklı pozitif nedensellik ilişkisinin olduğudur.

Girişimcinin asli amacı kardır. Kar güdüsü, büyüyen bir sektör de küresel ekonomi için de doğal olarak girişimci sayısını ve yatırım hacmini büyütecektir. Güven, kalite, hizmet anlayışları ve talep miktarının artması da girişimci sayısını ve yatırım hacmini etkilemektedir. Bu aşamada devreye sektörde teknolojik seviye girmektedir. Girişimcilerin rekabet gücünü hem ulusal hem de küresel piyasalarda elde edebilmek için teknolojik seviyelerini maksimum seviyede tutmak zorundadırlar.

Sağlık sektöründe girişimcilerin özellikle teknolojik seviyelerini en üst düzeyde tutma zorunlulukları bulunmaktadır. Teknoloji; sektörde güven, kalite ve hizmet anlayışını daha olumlu etkileyecek ve talep miktarını daha da arttıracaktır. Çünkü teknoloji ile tetkik, teşhis ve tedavi hem arzı hem de talebi arttırıcı etki yapacaktır. Teknolojik gelişme ile sağlık sektöründe daha çok kar daha çok girişimcilik düzeyinin artmasına neden olacaktır.

+ posts

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’den 1992 yılında mezun olmuştur. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra 2001 yılında Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayarak aynı yıl Yardımcı Doçent olarak İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı’na ataması yapılmıştır. 2015 yılında “doçent” unvanını almıştır. İktisat Fakültesi’nde sekiz yıl yönetim kurulu üyeliği yapan Selman Yılmaz birçok idari görevlerde bulunmuştur. Halen de İ.Ü. Çocuk Üniversitesi’nin Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Para, büyüme, yatırım, enflasyon, sektörel analiz ve gayrimenkul ekonomisi alanlarında çalışmalarını devam ettirmektedir.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli